Egyszerű ötlet.
Nagyszerű termék.

A cégünk által forgalmazott OLAJSZŰRŐ BETÉT megfelelő hatékonysággal és kellő biztonsággal látja el a csapadékvíz előkezelésének, tisztításának feladatát. A járművekből elcseppenő olaj a csapadékvízzel könnyen a csatornarendszerbe kerülhet és kárt okozhat, ezért az előkezelés fontos feladat.

A szűrő a karbantartási, tisztítási periódusok között biztosítja az átbocsátott víz olaj és hordalék tartalmának határértéken belül tartását

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- közutakon, parkolókban, rakodó udvarokban, gépjármű forgalommal érintett egyéb burkolt felületeken

- extrém szennyezésnek kitett területeken a csatornahálózat védelmére

- szikkasztó/szivárogtató, csapadékvíz hasznosító rendszerekbe vezetés előtt

GAZDASÁGI ELŐNYÖK

Alacsony bekerülési költség

A szűrőanyag nem válik megsemmisítendő veszélyes hulladékká

Könnyen és gyorsan telepíthető

Nincsenek kopó alkatrészek, szinte korlátlan élettartam

A szűrőbetét karbantartás mellett többször újra felhasználható

Egyszerű üzemeltetés

beépítési útmutató

1.) építsük meg az aknát, vagy víznyelőt a szintbeállító gyűrűig, vagy a víznyelőrács szintjéig

2.) helyezzük el a konzollemezt, ügyelve a központosságra

3.) helyezzük el a víznyelő rácsot, állítsuk szintbe, mint bármely más kivitelezés esetén

4.) készítsük el a burkolatot, a letakarítást

5.) nyissuk fel a víznyelőt, helyezzük rá a konzollemezre az olajszűrő betétet

6.) csukjuk le a rácsot

1.) adjuk meg a víznyelőrács paramétereit a gyártónak, ezen adatok alapján egyedileg gyártjuk a szűrőbetét gallérját

 2.) helyezzük be az olajszűrőt a felnyitott rács alá

 3.) ügyeljünk a pontos felfekvésre

 4.) csukjuk le a rácsot

Ezt követően az olajszűrő betét fogadja a szennyezett vizeket, melyek csak szűrés, leválasztás után haladnak tovább a csatornahálózatban, a befogadó felé.

KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS

A leválasztott, leülepedett iszapot a berendezésből rendszeresen el kell távolítani. A tisztítás gyakorisága függ a beépítés környezetétől (lombos fákkal körbevett terület, nagy kiterjedésű rakodó rámpa, kommunális szeméttel szennyezett, bevásárló központ, parkoló stb.)és az elszennyeződés mértékétől, de javasolt évente legalább egy alkalommal elvégezni.

Az üzemelés alatt a leválasztott iszap összetömörödik, megkeményedik. A tisztítás során gondoskodni kell az összetömörödött réteg fellazításáról és eltávolításáról, a teljes tisztításról.

Az üzemeltetés során ügyelni kell arra, hogy a szűrőbetéten az átfolyás akadálymentes legyen! Amennyiben a szűrőkosárban, a víznyelőn átjutva nagyobb mennyiségű felszínen úszó, darabos hordalék található, azt el kell távolítani. A szűrőbetétre felrakódott, feltapadt szennyeződés (falevél, cigaretta csikkek, zacskók, stb.) lecsökkenti az áteresztési felületet, a működés során dugulásos jelenséget okoz, de a feltapadt anyag eltávolítása után a berendezés működése újra zavartalan lesz.

Tisztításkor a szűrőréteget is át kell mosni. Ezek tisztításához ajánlott a nagynyomású tisztító berendezés alkalmazása, de olyan körülmények között, ahol a lefolyó mosóvíz a környezetbe, csatornába ne kerülhessen ki. Ezután a szűrőbetét visszahelyezhető. A tisztítási feltételek miatt javasolt hulladékkezelésre jogosult szakcég igénybevétele!

Havária esetén:

Amennyiben a berendezésbe kerülő víz vízgyűjtő területén havária esemény történik, azonnal meg kell vizsgálni a szennyezés mértékét és szétterjedését, valamint gondoskodni kell a továbbterjedés megakadályozásáról. A berendezésben lévő szűrőbetét képes a kiömlő veszélyes hulladékot bizonyos mértékig visszatartani, de ebben az esetben azonnali beavatkozást, a visszatartott anyagok szakszerű eltávolítását, és a fentiek szerinti tisztítást igényel.